3 tapaa sijoittaa raaka-aineisiin
Tämä kirjoitus ei ole sijoitusneuvontaa, vastaanottajan on itse päätettävä mitä tiedolla tekee. Tämän tekstin on kirjoittanut sijoittaja ja KultaEevan toimitusjohtaja Ilkka Hikipää. Kun puhutaan raaka-aineista sijoitustuotteena, usein ensimmäisenä mieleen tulee fyysiseen raaka-aineiseen kuten kultaan sijoittaminen. Raaka-aineisiin voi kuitenkin sijoittaa myös muilla tavoilla. Käymme tässä tekstissä läpi kolme tapaa, joilla voi sijoittaa raaka-aineisiin. Jos raaka-aineet ovat sinulle entuudestaan vieras omaisuuslaji, lue ensin aiemmat julkaisumme: Väärinymmärretty omaisuuslaji, johon kannattaa tutustua sekä Raaka-aineet – tylsä, vaarallinen vai helposti ymmärrettävä omaisuuslaji? niin saat ymmärrystä kyseisestä omaisuuslajista.

3 tapaa, joilla raaka-aineisiin voi sijoittaa

1. Fyysinen raaka-aine

Raaka-aineen ostaminen fyysisessä muodossa on hyvä tapa, mutta koskee lähinnä arvometalleja. Esimerkiksi kultaa tai platinaa on ihan kätevää säilyttää itsellään fyysisessä muodossa. Arvometallit eivät vie paljon tilaa, ja fyysisessä muodossa ne eivät sisällä vastapuoliriskiä niin kuin esimerkiksi arvometallirahastot, futuurit tai muut johdannaiset. Vastapuoliriski tarkoittaa sitä, että sijoituksen arvo riippuu sijoituksen vastapuolen halusta tai kyvystä suoriutua sopimusvelvoitteistaan. Esimerkiksi rahastoissa ja pankkien liikkeelle laskemissa sijoitustuotteissa on vastapuoliriski. Jos esimerkiksi liikkeellelaskija menee konkurssiin, sijoitus voi olla arvoton. Maailmalla on valtavasti paperikultaa eli sopimuksia kultaomistuksista. Itseasiassa maailmalla on paljon enemmän kultaomistuksiin oikeuttavia sopimuksia kuin fyysistä kultaa on olemassa. Tämä tarkoittaa sitä, että suuri osa sopimuksista on katteettomia. Toiminta perustuu siihen, että suurin osa paperikultasijoittajista myy paperisijoituksen eteenpäin eikä kultaa ole tarkoituskaan saada fyysisessä muodossa. Tähän liittyy kuitenkin riski. Paperikultasijoitukset toimivat normaalissa markkinatilanteessa, mutta silloin tällöin markkinat eivät toimikaan niin. Välillä muodostuu epätavallisia tilanteita, jolloin vastapuoliriskin merkitys voi korostua esimerkiksi niin, että yleinen luottamus häviää ja sijoittajat haluavat muuttaa paperisijoituksensa fyysiseksi kullaksi. Jos näin käy, osa jää ilman.Muiden raaka-aineiden osalta fyysinen olomuoto voi olla hankalaa. Esimerkiksi kahvi: ei ole kovin käytännöllistä varastoida kahvisäkkejä komerot täyteen. Muita raaka-aineita varten on olemassa kätevämpiä säilytysvaihtoehtoja kuin fyysinen.

2. ETF/ETC (Exchange-traded Fund / Exchange-traded Commodity)

ETF- tai ETC-rahastot ovat käteviä tapoja sijoittaa raaka-aineisiin. Niitä voi helposti ostaa ja myydä oman arvo-osuustilin kautta. Näissä rahastoissa on taustalla tyypillisesti kyseisen raaka-aineen futuurisopimuksia, joita rahasto hallinnoi. Rahastot eivät yleensä osta fyysistä raaka-ainetta vaan raaka-ainefutuureita. Ennen futuurisopimuksessa määriteltyä raaka-aine-erän toimitusta rahastot myyvät raaka-aine-erää koskevan futuurisopimuksen ja ostavat tilalle myöhemmän toimituspäivän futuurisopimuksen, jonka myyvät taas ennen fyysistä toimitusta. Futuurisopimus on siis sopimus, jossa määritellään raaka-aine, kauppahinta ja tulevaisuudessa oleva toimituspäivä. Futuurisopimus on edelleenmyytävä ja sen hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan perusteella. Joka tapauksessa ETF-rahastoon sijoittavan ei tarvitse miettiä futuureja sen enempää, ETF- tai ETC-rahasto hoitaa hallinnoinnin. ETF- tai ETC-rahastoja on useita raaka-ainetta kohti. Siksi ennen ETF- tai ETC-rahastoon sijoittamista, tutustu ja vertaile rahastoja huolellisesti. Erot rahastojen välillä johtuvat pääosin itse rahastosta ja sen hoidosta/hallinnoinnista.

3. Osakkeet: Kaivosyhtiöt, öljy-/maakaasuyhtiöt, maataloustuotteita tuottavat yhtiöt ja niin edelleen

Tämä on omasta mielestäni haastavin tapa sijoittaa raaka-aineisiin, ainakin kotiläksyjen teon vaiva on suurin. Se, mihin yhtiöön sijoittaa, on tärkeä valinta, ja sijoittajan tulisi ensin ymmärtää riittävästi kyseisen yhtiön liiketoiminnasta. Pelkkä raaka-ainesidonnaisuus ei riitä. Yhtiön valintaa ei voi tehdä niin suoraviivaisesti kuin esimerkiksi ETF-rahaston valintaa, joten en käy sitä läpi tässä sen enempää. Jos olet kiinnostunut oppimaan syvemmin eri tavoista sijoittaa raaka-aineisiin, tutustu ja tule mukaan tulevaan Raaka-aineet ja arvopaperit -valmennukseemme, jossa käymme perinpohjaisesti läpi raaka-aineisiin sijoittamista. Suosittelemme, että käyt kyseisen valmennuksen ennen kuin sijoitat raaka-aineisiin.

Sijoitusterveisin, Ilkka Hikipää Sijoittaja, Kulta Eevan toimitusjohtaja P.S. Seuraavassa blogitekstissä käymme läpi mistä tietää mihin raaka-aineisiin kannattaa sijoittaa. Varmista, että saat tiedon seuraavasta julkaisustamme liittymällä uutiskirjelistallemme sivun oikeasta reunasta.  
sisään Raaka-aineet
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi
Väärinymmärretty omaisuuslaji, johon kannattaa tutustua…